לשרותכם בטלפון:
03-5332341

רציף סבידור

בניית רציפי רכבת כולל גשר גישה לרציפים והקמת גג מיוחד לרציפים.

הפרויקט בוצע עבור רכבת ישראל.