לשרותכם בטלפון:
03-5332341

מסילת העמק ב1

עבור חברת נתיבי ישראל – כ 6600 מ"א עבודות תשתית למסילת רכבת כולל עבודות ניקוז.